Planmatige aanpak:

Bij het planmatige aanpak gaat het om:

  • Het maken van een goede interne- en externe analyse;
  • Een gezamenlijk geformuleerde visie;
  • Het formuleren van concrete doelstellingen;
  • Vertalen van de doelstellingen in een concrete uitvoeringspraktijk.
  • Evalueren van de uitvoeringspraktijk.

Deze manier van werken is visueel vormgegeven in het schema Planmatige aanpak.


Home