Bedreigingen... en hun oplossingen:

Samenwerking binnen een brede school of IKC is soms ingewikkeld en lastig. Er zijn verschillende knelpunten die de samenwerking in de weg kunnen staan. Sommige brede scholen of IKC’s weten bedreigingen om te zetten in kansen.


Home