Colofon

Deze infographic is gemaakt in opdracht van het Landelijk Steunpunt Brede Scholen.

Tekst is afkomstig uit “Verschijningsvormen Brede School”, Landelijk Steunpunt Brede Scholen, 2011 2e herziene druk 2013.

Vormgeving en techniek: cimon communicatie, Den Haag, 2015.

Voor meer informatie:
Landelijk Steunpunt Brede Scholen
Bezuidenhoutseweg 251-253 2594 AM Den Haag
landelijksteunpunt@bredeschool.nl
www.bredeschool.nl
Telefoon 070 - 304 20 10