Bronnenlijst

 • Andere Tijden in Opvang en Onderwijs, magazine: Wij maken werk van kindcentra (2012)
 • Braakman, L., J. Kloprogge, T. van Rossem, S. Rutten, M. van Wissen (1999). De brede school; initiatieven en ontwikkelingen medio 1999. Utrecht: Sardes.
 • Doornenbal, J.M. (2012). Opgroeien doe je maar één keer, pedagogisch ontwerp voor het kindcentrum, Groningen: Project Andere Tijden in opvang en onderwijs.
 • Grinten, M. van der, Hoogeveen, K., Studulski, F. Walraven, M. (2007). Handboek Brede school (herziene uitgave). Utrecht: Sardes/ Oberon.
 • Kassenberg, A., T. van den Berg (2010). Toekomstbeelden Vensterschool Koorenspoor. Groningen: Hanzehogeschool.
 • Landelijk Steunpunt Brede Scholen, Oberon (2013). Kwaliteitskaart brede school & Integraal Kindcentrum: Almere.
 • Marreveld, M. (2010). Brede school moet terug naar af, interview met Henk Pijlman, in: Didaktief, nr 9, november 2010.
 • Oberon (2009). Brede scholen in Nederland – Jaarbericht 2009, Utrecht: Oberon.
 • Oberon (2011). Brede scholen in Nederland – Jaarbericht 2011, Utrecht: Oberon.
 • OOG / Oberon (2004). Kwaliteitscriteria brede school, Amsterdam/Utrecht: OOG / Oberon.
 • Rekenkamer Stadsdelen Amsterdam (2010). Brede scholen. Stand van zaken in 9 stadsdelen. Amsterdam: Rekenkamer stadsdelen Amsterdam.
 • Studulski, F. en klankbordgroep Integraal Kindcentrum (2010). Op weg naar het Integraal Kindcentrum, een verkenning, Amsterdam: SWP.
 • Studulski, F. & Peterink, S. (red.), (2012). Nieuwe trends in brede scholen en kindcentra, Amsterdam: SWP.
 • Taskforce Onderwijs- Kinderopvang (2010). Dutch design, Utrecht: MO-groep.
 • Timmerhuis, A., K. Westerbeek, F. Studulski, J. Verheijke en G. van de Burgwal (2007). Een quick scan naar community schools: Zweden, Denemarken, Verenigd Koninkrijk (Schotland), Duitsland, Verenigde Staten en Nederland.
 • Sardes, SvO, OOG Onderwijs en jeugd, Utrecht / Amsterdam
 • Toes, E. (2011). Verdwijnt de school? De veranderende functie van onderwijs.  In: Kader Primair, nr. 6. Jrg.16, februari 2011
 • Winkel, E. van, H. Derks, P. Vereijken (2011). Perspectief op het IKC, praktisch beeldboek over integrale kindcentra en kindnetwerken, Amsterdam: SWP
 • Velsen, J. van, A. van Velsen (2004). Kleine kinderen worden groot – Etutorium, Almere.
 • Velsen. J. van, (2008). De Brede Kapitein, Almere
 • Valkestijn, M. & F. Studulski (2006). Verslag van de expertconsultatie op 6 oktober 2006 over het beleidskader brede school 2006-2010. Utrecht: NIZW/Sardes
 • Valkestijn, M., P.P. Bakker en Y. van Weste- ring. (2010). Van brede school tot Integraal Kindcentrum? Voorbeelden en inspiratie uit de praktijk. Amsterdam: SWP
 • De Argumentenfabriek (2010). De Sterren- school 2.0. Amsterdam: De Argumentenfabriek (www.desterrenschool.nl)
 • www.bredeschool.nl
 • www.anderetijdeninonderwijsenopvang.nl
 • De Argumentenfabriek (2011). De Sterrenschool 2.1, Amsterdam: De Argumenten- fabriek.